Zapraszamy do udziału w webinarze 

NOWOTWORY UKŁADU POKARMOWEGO

PACJENT ONKOLOGICZNY W GABINECIE LEKARZA POZ
– O CZYM KAŻDY LEKARZ MUSI WIEDZIEĆ I PAMIĘTAĆ

5 czerwca 2024 r. | godz. 17:00

W programie

17:00 Rozpoczęcie webinaru i powitanie uczestników
prof. dr hab. n. med. Rafał Stec 

17:05–17:25 Jakie są najczęstsze powikłania leczenia pacjenta onkologicznego
 dr n. med. Leszek Kraj 

 17:25–17:45 Mechanizmy hepatotoksyczności leczenia onkologicznego
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz

17:45–18:05 Przypadek kliniczny pacjenta onkologicznego z zaburzeniami czynności wątroby
lek. Marcin Janczak 

18:05–18:25 Komentarz specjalistów 

18:25–18:40 Dyskusja z możliwością zadawania pytań przez uczestników 

18:40 Zakończenie webinaru

Partner webinaru

Webinar jest skierowany wyłącznie do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U.2022.2301).