Zapraszamy do udziału w webinarze 

Rak Piersi

PACJENT ONKOLOGICZNY W GABINECIE LEKARZA POZ
– O CZYM KAŻDY LEKARZ MUSI WIEDZIEĆ I PAMIĘTAĆ

16 kwietnia 2024 r. | godz. 18:00

W programie

18:00 Rozpoczęcie webinaru i powitanie uczestników
prof. dr hab. n. med. Rafał Stec 

18:05–18:25 Jakie są najczęstsze powikłania leczenia pacjenta onkologicznego
dr n. med. Leszek Kraj 

18:25–18:45 Mechanizmy hepatotoksyczności leczenia onkologicznego
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz 

18:45–19:05 Przypadek kliniczny pacjentki onkologicznej z zaburzeniami czynności wątroby
lek. Marcin Janczak 

19:05–19:25 Komentarz specjalistów

19:25–19:40 Dyskusja z możliwością zadawania pytania przez uczestników 

19:40 Zakończenie webinaru

 

 

Zapraszamy do zapisu webinaru

Prof. dr hab. n. med. Rafał Stec

Dr n. med. Leszek Kraj

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz

Lek. Marcin Janczak

Partnerem webinaru była firma

https://bauschhealthpoland.pl/

Webinar jest skierowany wyłącznie do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U.2022.2301).