Zapraszamy do udziału w webinarze 

Terapia skojarzona
kabozantynibem z niwolumabem
w leczeniu chorych na zaawansowanego
raka nerkowokomórkowego

24 listopada 2022 r. | godz. 18.00

Zapraszamy na webinar poświęcony leczeniu chorych na raka nerkowokomórkowego

Wykład wygłosi dr hab. n. med. Paweł Wiechno

Zaczynamy za

Zarejestruj się teraz!

Partnerem webinaru jest firmA

TEVA

Webinar jest skierowany do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1977 z późn. zm.)