Zapraszamy do udziału w webinarze 

Rak JELITA GRUBEGO

PACJENT ONKOLOGICZNY W GABINECIE LEKARZA POZ
– O CZYM KAŻDY LEKARZ MUSI WIEDZIEĆ I PAMIĘTAĆ

UWAGA: Zmiana terminu

W programie

18:00 Rozpoczęcie webinaru i powitanie uczestników
prof. dr hab. n. med. Rafał Stec 

18:05–18:25 Jakie są najczęstsze powikłania leczenia pacjenta onkologicznego
 dr n. med. Leszek Kraj 

18:25–18:45 Mechanizmy hepatotoksyczności leczenia onkologicznego (zarządzanie i umiejętności)
prof. dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz 

18:45–19:05 Przypadek kliniczny pacjenta onkologicznego z zaburzeniami czynności wątroby
lek. Marcin Janczak 

19:05–19:25 Komentarz specjalistów 

 19:25–19:40 Dyskusja z możliwością zadawania pytań przez uczestników 

19:40 Zakończenie webinaru

Webinar jest skierowany wyłącznie do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U.2022.2301).