Zapraszamy do udziału w webinarze 

Hot and fast news – ESMO 2023

6 listopada 2023 r. | godz. 17:00

W programie

17:00–17:05 Powitanie uczestników
prof. dr hab. n. med. Rafał Stec


17:05–17:25 Nowotwory układu pokarmowego
dr n. med. Leszek Kraj
 
17:25–17:30 Dyskusja

17:30–17:55 Nowotwory układu moczowego
prof. dr hab. n. med. Rafał Stec
 
17:55–18:00 Dyskusja

18:00–18:15 Nowotwory układu oddechowego
dr hab. n. med. Adam Płużański
(wykład zostanie odtworzony z nagrania)
 
18:15–18:35 Rak piersi
dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
 
18:35–18:40 Dyskusja
 
18:40–19:00 Nowotwory ginekologiczne
dr hab. n. med. Lubomir Bodnar, prof. UPH
 
19:00–19:05 Dyskusja
 
19:05 Zakończenie webinaru
prof. dr hab. n. med. Rafał Stec

 

Partnerzy

Amgen
AstraZeneca
BNS
IPSEN
Servier

Webinar jest skierowany do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 Nr 126, poz. 1381 z późn. zm.)