Serdecznie zapraszamy na organizowane przez nas konferencje

Nadchodzące wydarzenia

IKMO

II Interdyscyplinarna Konferencja Medycyny Okołooperacyjnej IKMO 2024
Integracja, komunikacja, praktyka

26–27 kwietnia 2024 r., Gdańsk
Focus Hotel Premium Gdańsk

Strona Konferencji
Personalized Oncology

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana pod patronatem czasopisma
„Personalized Oncology”

10–11 maja 2024 r., Warszawa
Warsaw Plaza Hotel

Strona Konferencji
I Kaszubskie Dni Chiruriczne

I Kaszubskie Dni Chirurgiczne
Konferencja edukacyjna Chirurgia AD 2024:
„Powikłanie to nie zawsze porażka
– ciekawe przypadki”

20–21 czerwca 2024 r., Pomlewo k. Gdańska
Hotel Kozi Gród

Strona Konferencji
Bałtyckie Dni Przepuklinowe

Bałtyckie Dni Przepuklinowe
Baltic Hernia Days

7–8 listopada 2024 r., Gdańsk
Europejskie Centrum Solidarności

Strona Konferencji
Mistrz i Uczeń

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
Mistrz i Uczeń w onkologii
Sztuka leczenia nowotworów na podstawie aktualnych standardów

15 listopada 2024 r., Warszawa

Strona Konferencji